Paslaugos

Elektros ir ryšio tinklų projektavimas, komplektavimas,
montavimas, derinimas, aptarnavimas

 • Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos montavimas;
 • Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų montavimas;
 • Elektros tinklo iki 110 kV įtampos statybinės dalies montavimas;
 • Lietvamzdžių, mazuto, vandentiekio vamzdžių, grindų, patalpų elektrinio šildymo sistemos
 • Lauko jėgos ir apšvietimo elektros tinklai;
 • Vidaus jėgos ir apšvietimo elektros tinklai;
 • Automatika ir silpnųjų srovių tinklai;
 • Elektros įrenginių aptarnavimas;
 • Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos;
 • Elektriniai matavimai;
 • Aukštos ir žemos įtampos elektros sistemų priežiūra;
 • Elektrotechnikos iki 110 kV projektavimas;