Apie mus

Apie mus

UAB “Neiluva” įkurta 1993 m. balandžio 15 d. Vilniuje.

Untitled-4


Mes projektuojame ir montuojame elektros energijos perdavimo linijas, skirstyklų ir pastočių įrenginius (iki 400 kV įtampos), specialiuosius elektros įrenginius (iki 1000 V įtampos) sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose, elektros įrenginių (iki 400 kV įtampos) relinę apsaugą ir automatiką, atliekame sumontuotų elektros tinklų matavimo ir bandymo darbus. Montuojame įvairios paskirties pastatų elektros apšvietimo ir jėgos tinklus, lauko apšvietimo tinklus, ryšių lauko bei vidaus tinklus, montuojame elektrinio šildymo kabelių sistemas.

Untitled-5


Visiems aukščiau minėtiems darbams atlikti turime Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos išduotus atestatus ir dirbame pagal LR aplinkos ministerijoje registruotas statybos taisykles.

Untitled-6


Mes siekiame kokybiško klientų poreikių tenkinimo, produktyvaus ir darnaus bendradarbiavimo su gamintojais, tiekėjais, kreditoriais, valstybinėmis institucijomis. Būtent šiems tikslams 2001 m. lapkričio 30 d. sėkmingai įdiegėme bei vadovaujamės ISO 9001:2000 reikalavimus atitinkančia kokybės valdymo sistema.

Untitled-7


Mes didžiuojamės suburta specialistų komanda, kuri yra atestuota Aplinkos ministerijoje. Siekdami optimaliai tenkinti klientų poreikius mes nuolat keliame bendrovės intelektualinį potencialą. Mūsų personalas sistemingai aktyviai dalyvauja seminaruose, konferencijose, mokymuose, parodose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, domisi elektrotechnikos naujovėmis.

Untitled-8


Bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio elektros įrangos, medžiagų gamintojais ir tiekėjais. Mūsų užsakovai tiek valstybinės, tiek privačios įmonės.