Pagrindinis

Elektros ir ryšio tinklų projektavimas, komplektavimas, montavimas, derinimas, aptarnavimas

Lauko jėgos ir apšvietimo elektros tinklai
Vidaus jėgos ir apšvietimo elektros tinklai
Lietvamzdžių, mazuto, vandentiekio vamzdžių, grindų, patalpų elekrinio šildymo sistemos
Aukštos ir žemos įtampos elektros sistemų priežiūra
Elektrotechnikos iki 110 kV projektavimas
Elektriniai matavimai
Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos montavimas
Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų montavimas
Elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies montavimas
Automatika ir silpnųjų srovių srautai
Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos
Elektros įrenginių aptarnavimas